III Ogólnopolskie Forum Służby BHP
Bezpieczeństwo pracownika przyszłości

ANKIETA SATYSFAKCJI

PROGRAM

III Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości”

DZIEŃ 1 – 26 WRZEŚNIA 2019 r.   

 

10.00-10.15 UROCZYSTE OTWARCIE FORUM
Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP


10.15-10.30 Adresy powitalne:
• Przedstawiciel Rady Ochrony Pracy
• Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• Przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego
• Przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa


10.30-11.40 SESJA INAUGURACYJNA

CZY PRZYSZŁOŚĆ PRZEMYSŁU JEST BEZPIECZNA DLA PRACUJĄCYCH?

• Bezpieczeństwo człowieka w świecie nowych technologii – Prof. Danuta Koradecka, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
• Jakie działania Urzędu Dozoru Technicznego wpłyną na bezpieczeństwo pracującego w przemyśle? - Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
• Czy przyszłość przemysłu jest bezpieczna dla pracującego? – Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli, Główny Inspektorat Pracy


11.50-12.20 Przerwa kawowa
Porady eksperckie PartnerówPANELE TEMATYCZNE

Prowadzenie paneli: red. Michał Olszański

 

12.20-13.10 PANEL 1

PRACA PRZYSZŁOŚCI – NOWE FORMY ŚWIADCZENIA PRACY

• Nowe formy świadczenia pracy a bezpieczeństwo pracy
• Wpływ nowych form świadczenia pracy na warunki pracy
• Zagrożenia chorobowe u pracownika przyszłości


Paneliści:
1. dr Katarzyna Hildt-Ciupińska – CIOP-PIB
2. Izabela Czopik, Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki w Głównym Inspektoracie Pracy
3. dr Katarzyna Orlak, Stowarzyszenie „Zdrowa Praca”
4. mec. Katarzyna Wieczorek-Dubska, OSPSBHP


13.10-13.15 Przerwa techniczna


13.15-14.10 PANEL 2

BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA W STREFIE ZAGROŻENIA CHEMICZNEGO

• Procedury w sytuacjach awaryjnych
• Problemy w spełnianiu wymogów prawnych

Paneliści:
1. Marcin Koproń, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
2. Dariusz Szutarski, Regionalny Ośrodek Szkolenia BHP w Toruniu
3. Kinga Sikora-Wencławek, Phytopharm Klęka S.A. (OSPSBHP)
4. Maciej Abramowicz, H+H Polska sp. z o.o.
5. Maciej Olejnik, Borne Furniture Sp. z o.o. Gorzów


14.10-15.10 Lunch
Porady eksperckie Partnerów
Konkurs dla uczestników Forum


15.15 – 16.15 DEBATA OTWARTA

INWESTYCJA W BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKA – DZISIEJSZY KOSZT PRZYSZŁYM ŹRÓDŁEM ZYSKU
Marszałek debaty: red. Michał Olszański

Mówcy:
1. Marcin Lewandowski, PRKiL TRAKCJA S.A.
2. Zbigniew Żurek, Business Centre Club
3. Barbara Gronowska, Faurecia Wałbrzych S.A.
4. Monika Michalczuk, Bader Polska Sp. z o.o.
5. Andrzej Wieder, Ejendals AB
6. Tomasz Bednarek, DuPont Poland Sp. z o.o.
7. Adam Jabłoński, Filter Service
8. Janusz Rożnowski, Iturri Group
9. Joanna Nagraba, Faraone Poland sp. z o.o.
10. Ewa Czuryło, Tarbonus Sp. z o.o.

Dyskusja z publicznością
Podsumowanie debaty


16.15-16.30 Wręczenie nagród w konkursie Partnerów Forum
16.30-16.45 Podsumowanie i zakończenie I dnia Forum
19.30 UROCZYSTA KOLACJA

 

DZIEŃ 2 – 27 WRZEŚNIA 2019 r.   

 

10.00-10.10 POWITANIE UCZESTNIKÓW I ROZPOCZĘCIE DRUGIEGO DNIA III FORUM

Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

SESJA MIĘDZYNARODOWA (Tłumaczenie symultaniczne)


10.10-11:00 PANEL 1

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM – PRAKTYKA W POLSKICH ZAKŁADACH

Moderator panelu: Dagmara Polowczyk, członek ZG OSPSBHP

Ocena ryzyka kluczowym elementem w zarządzaniu zakładem pracy - dr Jennet Arshimova, IOSH, NEW HSE

• Ocena ryzyka zawodowego w systemie ochrony pracy jako rzeczywiste narzędzie zarządzania na przykładzie doświadczeń Polski i Niemiec

• Praktyczna rola służby bhp i społecznej inspekcji pracy jako doradców pracodawcy w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy

Paneliści:
1. Barbara Makowska, International Paper Cellulose Fibers Poland Sp. z o.o
2. Krystian Kwiecień, PGE GiEK Bełchatów S.A.,
3. dr Jennet Arshimova, IOSH, NEW HSE
4. dr Józef Witczak, ZG OSPSBHP
5. Tomasz Zadrejkowski, Jabil Poland Sp. z o.o.


11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
Porady eksperckie Partnerów


11.30-12.30 PANEL 2

SŁUŻBA BHP W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ – WYZWANIA I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

Moderator panelu: Michał Wasilewski członek ZG OSPSBHP
Służba bezpieczeństwa i higieny pracy w Unii Europejskiej – od doradztwa pracodawcy do partnerstwa w kształtowaniu systemu ochrony pracy - Paweł Rozowski, członek ZG OSPSBHP

• Wyzwania dla służby bhp w przyszłości
• Możliwości zatrudnienia służby bhp w krajach UE

Paneliści:
1. Mireya Rifa Fabregat, AEPSAL, ENSHPO
2. dr inż. Aleksandra Koteras, Główny Instytut Górnictwa
3. Paweł Rozowski, Członek ZG OSPSBHP
4. Nadja Weicker, Centurion Safety Products
5. Nelson Leite e Sá, Prezes Zarządu CEO & Founder iNLS Solutions, Portugalia


12.30 – 13.30 Lunch
Porady eksperckie Partnerów


13.30 – 14.20 PANEL 3

POTRZEBA SPECJALIZACJI BRANŻOWEJ W SZKOLENIU SŁUŻBY BHP
Moderator panelu: Beata Kaczmarek, prezes zarządu oddziału OSPSBHP w Katowicach
Doświadczenia IOSH w realizacji programu szkoleń branżowych dla doradców OSH
- prof. Hans Joergen Limborg, AM-PRO, ENSHPO

• Systemy szkoleń służby bhp w Europie
• Celowość specjalizacji branżowych szkoleń dla służby bhp

Paneliści:
1. Marcin Ląkocy, OIP Gdańsk
2. Krystyna Świder, CIOP-PIB
3. prof. Hans Joergen Limborg, AM-PRO, ENSHPO
4. Ewa Kaczmarczyk-Schmitz, systemkonzept GmbH Niemcy
5. Włodzimierz Wiśniewski, PRKiL Trakcja, OSPSBHP
6. Alicja Stefaniak, WUG
7. Sebastian Lewiński, WARBUD S.A.


14.20- 14.40 Podsumowanie i zakończenie drugiego dnia III Forum

 

Stoiska eksperckie

Podczas Forum towarzyszą stoiska eksperckie Partnerów Wspierających, przy których można uzyskać porady w zakresie:


DUPONT POLAND SP. Z O.O.
1. Dobór odzieży przeciwchemicznej
2. Dobór rękawic przeciwchemicznych
3. Materiały wykorzystywane do produkcji odzieży i rękawic przeciwchemicznych
4. Dobór odzieży chroniącej przed poparzeniem i łukiem elektrycznym.


EJENDALS AB
1. Dobór środków ochrony rąk i stóp
2. Aktualne standardy i wymagania dla rękawic ochronnych i obuwia zawodowego oraz bezpiecznego
3. Praktyczne rozwiązania wspierające redukcję kosztów i podniesienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony kończyn
4. Rozwiązania wspierające profilaktykę zdrowotną i bezpieczeństwo pracy


FARAONE POLSKA SP. Z O.O.
1. Aspekty prawne oraz praktyczne przy pracy na wysokości – prace szczególnie niebezpieczne
2. Aktualizacja normy drabinowej EN 131 dotycząca drabin
3. Przegląd i serwis drabin, podestów, co trzeba wiedzieć i w jaki sposób wykonać
4. Praktyczne zastosowanie i dobór środków ochrony do pracy na wysokości


FILTER SERVICE SP. Z O.O.
1. Badania laboratoryjne i produkcja materiałów filtracyjnych
2. Doradztwo w zakresie doboru środków ochrony układu oddechowego


ITURRI POLAND SP. Z O.O.
1. Porady w kresie kompleksowego doboru środków ochrony pracy
2. Dobre praktyki bezpieczeństwa
3. Dystrybucja wewnętrzna środków ochrony pracy i nadzoru nad gospodarką (Rental, Vending, magazyny kondygnacyjne)


OPTYKA PIKAMED SP.J.
1. Wstępne badania wzroku
2. Pomoc w doborze środków korekcyjnych środków ochrony wzroku


TARBONUS SP. Z O.O.
1. Nowoczesne, elektroniczne narzędzia pracy dla Służby BHP
2. Program do codziennej obsługi firmy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy
3. Program do prowadzenia szkoleń - Asystent BHP na dysku SSD.
 

TEZY I ZAŁOŻENIA

 

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY:

   Urząd Dozoru Technicznego        

PATRONI HONOROWI:

PATRONI MEDIALNI:

 

 

 

Regulamin       Polityka prywatności

Copyright © OSPSBHP 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.